Meldcode

Kinderopvang Bunderbos maakt gebruik van de meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Deze meldcode is speciaal toegeschreven naar de branche kinderopvang en is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen deze branche.

De meldcode geeft via een route aan hoe te handelen bij:

  • Signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling;
  • Vermoedens van kindermishandeling gepleegd door een beroepskracht;
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Elke stap binnen de routes wordt afzonderlijk uitgebreid toegelicht.

Meldcode

Handleiding