BSO

De leukste BSO in de regio. Dé plek om vrij te zijn!

ONS DOEL

Een goede basis vormen voor het leven, dat bieden wij kinderen graag met u samen!

Uw kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Alles wat zij in hun eerste levensjaren over zichzelf en hun omgeving  ervaren en leren, is van invloed op de rest van hun leven. Wij bieden kinderen hier optimale kansen voor.

Onze buitenschoolse opvang is een rijke leeromgeving waar kinderen andere kinderen en volwassenen ontmoeten. In al het handelen en omgaan met kinderen zijn pedagogische aspecten verweven waardoor wij een veilige en verantwoorde opvang bieden. Opvang die bijdraagt aan de brede ontwikkeling van kinderen.

DE BUITENSCHOOLSE OPVANG

Voor schoolgaande kinderen van 4 tot 13 jaar bieden wij buitenschoolse opvang, op drie locaties.

Bij de buitenschoolse opvang sluiten onze pedagogisch medewerkers aan bij de behoeften van de kinderen. Zij zorgen er­voor dat kinderen zich gehoord en gezien voelen. Hiervoor hebben de pedagogisch medewerkers intensief contact met de kinderen, zodat ze weten wat een kind meemaakt, interessant vindt of bezig­houdt.

Buitenschoolse opvang zien wij als vrije tijd van kinderen, waarin wij een aanbod doen in georganiseerde, al dan niet gezamenlijke, activiteiten. Hierin hebben de kinderen keuzevrijheid en de activiteiten zijn niet aan een vaste groep gebonden. Ook tijdens de schoolvakanties is er een uitdagend programma, met veel leuke uitstapjes.

Zelfstandigheid van kinderen vinden wij erg belangrijk, omdat kinderen in deze leeftijds­categorie hier ook steeds meer behoefte aan hebben. We betrekken de kinderen bij het vaststellen van het activiteiten- en spelaanbod en bij de inrichting van de groepsruimte. Dit doen we omdat hun mening van groot belang is, dergelijke kinderparticipatie zorgt ervoor dat de kinderen het als “hun” BSO ervaren.

We hebben ruime openingstijden, tot 18.30 uur.  U kunt een keuze maken uit diverse contractmogelijkheden (40 / 48 / 52 weken), ook flexibele opvang is bij ons mogelijk.

KENNISMAKEN

Hebben we u nieuwsgierig gemaakt en wilt u onze opvang beter leren kennen? Wij nodigen u van harte uit om bij ons te komen kijken. U kunt ons bellen of mailen voor een afspraak.

t 0488 482 673

info@bunderbos.nl

www.bunderbos.nl