Inschrijven

Inschrijving

Inschrijving vindt plaats door het inleveren van een ondertekend inschrijfformulier. Als inschrijfdatum geldt de datum van ontvangst van het inschrijfformulier. 

Kennismaking

Wanneer uw kind wordt geplaatst, nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek met de mentor van uw kind. Het wennen is voor uw kind maar ook voor uzelf als ouder een spannende periode. Om deze periode zo goed mogelijk te laten verlopen, is het erg belangrijk dat alle gewoonten en eventuele bijzonderheden van uw kind besproken zijn met de pedagogisch medewerkers.