Methode


Kinderdagverblijf Bunderbos werkt met het programma Uk & Puk. De activiteiten uit deze methode stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Uk & Puk besteedt veel aandacht aan spraak- en taalontwikkeling. Alle activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) en de woordenschat. Uk & Puk is geschikt voor kinderen die meer én minder taalvaardig zijn. Ook in groepen met kinderen voor wie het Nederlands niet de eerste taal is, is Uk & Puk een speels en uitdagend programma.

Per activiteit biedt Uk & Puk tien woorden aan. Ze staan in de woordenlijst in het activiteitenkatern, twee woorden zijn speciaal voor de baby’s. Uk & Puk leert kinderen geen losse woorden, maar verweeft de nieuwe woorden altijd in activiteiten die worden gedaan. Daardoor krijgen de woorden betekenis.

Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1. Als extra steuntje in de rug is er voor bijna 4-jarigen het activiteitenthema: Ik ga naar de basisschool.