Kosten kinderopvang voor ouders verder omlaag

Ouders, vooral in midden en hoge inkomensgroepen, gaan vanaf 2017 minder betalen voor kinderopvang. Er is vanaf 2017 bijna 200 miljoen euro extra beschikbaar voor kinderopvangtoeslag.

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, is afhankelijk van uw (gezamenlijke) inkomen. De kinderopvangtoeslagtabel voor 2017 is door het ministerie van Sociale Zaken samengesteld

Door de extra investering in de kinderopvangtoeslag en een dubbele indexering zijn de uurtarieven, die voor kinderopvang in 2017 maximaal worden vergoed, een stuk hoger. Vorig jaar werd maximaal vergoed bij de dagopvang € 6,89, dit wordt in 2017 € 7,18. Voor de BSO is het maximale bedrag dit jaar € 6,42 en dat wordt in 2017 € 6,69 per uur. Voor hoge inkomens wordt het minimale toeslagpercentage in de eerste kindtabel, verhoogd van 23,8 procent overheidsbijdrage naar 33,3 procent. Lagere inkomens krijgen de kinderopvang al grotendeels vergoed. Dat is nu voor de laagste inkomens nog 93 procent, maar dit wordt 94 procent.