Regeerakkoord biedt meer geld voor kinderopvang

Regeerakkoord biedt meer geld voor kinderopvang

Na een langdurige formatie zijn de vier partijen eruit: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben het Regeerakkoord 2017-2021 gepresenteerd. Het goede nieuws voor de kinderopvang is dat er meer geld komt. Dat gaan veel ouders de komende jaren in hun portemonnee merken. De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Het kabinet trekt 250 miljoen per jaar extra uit voor de kinderopvang.
  • Er wordt structureel 170 miljoen uitgetrokken voor versterking van de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE), daar wordt een aanbod van 16 uur per week voor achterstandsleerlingen mee gerealiseerd.
  • Het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt verhoogd met 15 miljoen euro per jaar en de verdeling wordt geactualiseerd.
  • Gezinnen worden ondersteund met een verhoging van de kinderbijslag (250 miljoen euro) en het kind-gebonden budget (bijna 500 miljoen euro extra).

Vond u (uitbreiding van) kinderopvang te duur? Laat opnieuw door ons een berekening maken wat de kinderopvang u netto kost!