Coronavirus update 02-02-2021

De heropening van onze locaties:

 

Dagopvang en peuterspeelgroepen / speelleergroepen:

Vanaf het moment dat de basisscholen en kinderdagopvang weer open zijn, bieden wij geen noodopvang meer aan. Kinderen kunnen dan weer regulier naar onze dagopvang en peuterspeelgroepen / speelleergroepen.

 

Buitenschoolse opvang:

De noodopvang, die op dit moment wordt geboden door de BSO, blijft beschikbaar zolang de BSO gesloten is. Kinderen die recht hebben op noodopvang zijn:

• kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;

• kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.