Corona virus

Corona Virus

Premier Rutte heeft dinsdag 12 januari een verlenging van de  strenge lockdown maatregelen afgekondigd. Voor onze kinderopvang (kinderdagopvang en buitenschoolse opvang) betekenen deze maatregelen dat we gesloten zijn tot en met 7 februari. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen ook de komende weken bij ons terecht voor noodopvang, indien zij bij ons een contract hebben.

Wij bieden noodopvang voor:

•          kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen

•          kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Om op verantwoorde wijze opvang te kunnen bieden volgen wij de RIVM maatregelen op;

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen

 

Uiteraard zijn wij gewoon bereikbaar voor meer informatie, ook voor nieuwe ouders!