In 2017 verbetert er voor ouders het nodige in de kinderopvangtoeslag.

Hogere toeslagpercentages voor ouders
Het toeslagpercentage voor het eerste en tweede kind worden verhoogd. Zowel de lagere als de hogere inkomens profiteren hiervan. Voor de lagere inkomens tot € 23.409 die recht hebben op de maximale toeslagpercentages, stijgt het toeslagpercentage voor het eerste kind naar  94%!. Tegelijkertijd worden de toeslag voor het tweede kind voor de lagere inkomens verhoogd naar 95%.

 

Minimaal 30% vergoed
De afgelopen jaren was afgeweken van het beleid dat ouders maximaal 30% zelf betalen voor de opvang. Hier profiteren vooral de hogere inkomens van aangezien dit percentage van 23,8% is verhoogd naar 33,3%.

Volgens berekeningen van het ministerie van SZW gaan ouders er enkele honderden euro’s tot bijna duizend euro per jaar op vooruit.

 

Normtarieven ook verhoogd

De maximum uurtarieven worden in 2017 naar verwachting met in totaal ruim 4 procent verhoogd tot de volgende bedragen:

Dagopvang: € 7,18
Buitenschoolse opvang: € 6,69
Gastouderopvang: € 5,75

Dit is een indexering voor 2017 inclusief een inhaalslag. De afgelopen jaren zijn de normtarieven niet meegegroeid met het reële kostenniveau.  De voorgestelde maximum uurtarieven zijn zo in totaal 4,2% hoger dan in 2016. Met dit beleid komen de normtarieven en de markttarieven dichter bij elkaar.

 

Verlenging langer kinderopvangtoeslag bij werkloosheid
Ouders hebben nog zes maanden recht op kinderopvangtoeslag als één van hen (of beiden) werkloos wordt. Dit is een tijdelijke maatregel voor 2015 en 2016, daarvoor was dit drie maanden. Het plan is om deze maatregel ook in 2017 te handhaven.

 

Pakket extra budget 2017
De maatregelen voor de kinderopvangtoeslag in 2017 maken onderdeel uit van het pakket van het kabinet om vanaf 2017 200 miljoen euro extra budget voor kinderopvang vrij te maken. Dit komt bovenop de 100 miljoen euro extra budget uit 2014 en de 290 miljoen euro extra budget voor 2016. Met deze extra budgetten worden de bezuinigingen op de kinderopvang uit de jaren 2011 – 2013 voor een belangrijk deel weer teruggedraaid.Daarnaast investeert het kabinet nog eens 60 miljoen euro voor peuterspeelgroepen.