Kinderopvang duur? Zeker niet!

 

Het is een regelmatig terugkerend onderwerp: kinderopvang is duur. Maar is dat ook wel zo? En als dat dan duur is, wat krijgt u ervoor terug? De kosten voor oudersOuders die werken, studeren of re-integreren hebben recht op kinderopvangtoeslag. Daardoor krijgen ouders een groot deel van de kosten van kinderopvang terug. De kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk, bij een lager inkomen krijgt u een grotere tegemoetkoming oplopend tot 90,7% bij het eerste kind en  93,3% bij twee of meer kinderen. U betaalt als ouder door kinderopvangtoeslag netto fors minder dan op de factuur staat. Kinderopvang is daardoor veel minder duur dan u denkt. Wij maken graag een proefberekening voor u!

U kunt ook een proefberekening  maken op www.toeslagen.nlKinderopvang: een investering in uw kind!Kwalitatief hoogwaardige kinderopvang bieden, dat is het doel van de kinderopvangsector. Ervoor zorgen dat een kind zich onbekommerd kan ontwikkelen, vriendjes en vriendinnetjes kan ontmoeten en voor u de combinatie tussen arbeid en zorg voor uw naasten mogelijk maken. Kinderopvang biedt uw kind een ontwikkelingsstimulerende omgeving, een plezierig verblijf en een goede voorbereiding op de basisschool en het middelbaar onderwijs. Dat is ook een investering waard!