Officiële VVE locatie per januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 is de Peutergroep Knorretje een VVE groep. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit betekent dat vanaf 1 januari peuters met een VVE indicatie ook terecht kunnen op ons kinderdagverblijf! Wij zijn het eerste kinderdagverblijf in de gemeente Neder- Betuwe die dit biedt en daarmee uniek in de gemeente.