Hoe wij omgaan met uw gegevens

Kinderopvang Bunderbos legt persoonsgegevens vast van u en uw kinderen. Dit doen we om zo goed mogelijk voor uw kind te kunnen zorgen en u op de hoogte te kunnen houden. Voor het welbevinden van uw kind vragen we ook om bijzondere persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens  Verder vragen we persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke plichten. Dit zijn onder andere gegevens over de afgenomen opvang en BSN nummers, die we  door moeten geven aan de belastingdienst.

Van onze medewerkers vragen we ook persoonsgegevens, zodat we kunnen verifiëren dat de ze gekwalificeerd zijn om te werken in de kinderopvang. Tevens vragen we een VOG van de medewerkers, omdat dit een wettelijke voorwaarde is.

We leggen zo min mogelijk persoonsgegevens vast en bewaren die zo kort mogelijk. We beperken de toegang tot uw gegevens, zodat die alleen voor de noodzakelijke verwerking toegankelijk zijn. Natuurlijk gaan we vertrouwelijk met de gegevens om. De gegevens bevinden zich in een beveiligde omgeving en zijn niet inzichtelijk voor onbevoegden.

Als derden buiten onze wettelijk plicht om gegevens vragen, zullen we ide alleen aanleveren na uw schriftelijk toestemming. 

U kunt de gegevens inzien bij ons. Uw kunt ten alle tijden de gegevens laten wijzigen. Wij vragen vooraf toestemming voor de verwerking, uw kunt daar bezwaar tegen maken.